Lastbilsförare

Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd logotyp

Lär mer om yrket som yrkesförare på TYA,
Transportfackens yrkes- och arbetsmiljönämnd

Inriktningen ger en bred allmänbildning inom fordonsområdet och utbildar dig till förare av tunga fordon. Du får bland annat kunskap om godshantering och fraktbestämmelser i olika delar av världen. Du kommer vid fullföljd och godkänd utbildning att få körkort för tung lastbil och ett yrkeskompetensbevis. Yrkeskompetensbeviset är ett lagkrav för godstransporter med lastbil, och det måste förnyas vart femte år.

Efter utbildningen

Genom att tunga fordon har blivit allt mer avancerade så har branschens behov av välutbildad personal ökat. Inom storstadslänen finns en stor efterfrågan på välutbildade förare. Chansen att få jobb är väldigt stor för den som sköter sin utbildning.

”Att vara fordonsförare är ett ganska fritt jobb…”

– För vissa är det en livsstil att köra långtradare. Vet att en del förare startat eget och rår sig själva. Kanske kan vara något i framtiden. Och då är det bra med rejäla kunskaper och inte bara ett körkort med CE på.

– Vill i första hand få jobb i kommunen där jag bor. Det finns många byggen igång så det är troligen lätt att få jobb med att köra grus och sånt. Eller kanske dumper om man inte hittar något annat…

– Att vara fordonsförare är ett ganska fritt jobb, jag har ingen som står bakom mig och ger order. Och inte behöver jag sitta vid skrivbordet heller. Kanske lite ensamt ibland, men man har ju radion på för jämnan.

Elev

PROGRAM INRIKTNING PROGRAMKOD EXAMEN
Fordons- och transportprogrammet Transport FTTRA Lastbilsförare,
Grundläggande högskolebehörighet (kan väljas bort)