Specialpedagogisk verksamhet

Täby Yrkesgymnasium har små klasser som vänder sig till elever som behöver särskilt stöd i skolan. Vår ambition är att möta elevens individuella behov med förstärkt kompetens inom specialpedagogik och med hög personaltäthet.

Därför erbjuder vi bland annat små klasser med ca 8- 10 elever som främst vänder sig till elever som tidigare har haft anpassningar i grundskolan. 

Du söker till oss via gymnasieantagningen där programalternativen finns. Det du behöver tänka på som elev och vårdnadshavare innan du söker till oss är att du måste vara behörig till nationellt program (du antas hos oss utifrån ditt meritvärde), och studie- och yrkesvägledaren (eller annan personal på din grundskola) behöver skicka in en bilaga tillsammans med din ansökan där ditt stödbehov finns tydligt dokumenterat. 

När vi fått ansökan kommer ni att kontaktas av skolans specialpedagog så att skolan kan påbörja en kartläggning av hur stödet kan se ut hos oss på Täby Yrkesgymnasium. 

PROGRAM INRIKTNING PROGRAMKOD EXAMEN
Specialpedagogisk verksamhet FTPER Yrkesexamen, Grundläggande högskolebehörighet
Specialpedagogisk verksamhet FTTRA Yrkesexamen, Grundläggande högskolebehörighet