Personbilsmekaniker

Du som väljer den här inriktningen lär dig att hitta fel och åtgärda dessa samt utföra service och underhåll på personbilar. Du får även en inblick i reservdelshanteringen inom bilbranschen.

Den utveckling som bilarna genomgått de senaste 20 åren har förändrat mekanikerns arbete väldigt mycket. På de flesta bilverkstäder är numera datorn en viktig del av felsökningsarbetet, tillsammans med mekanikerns kunskaper.

Efter utbildningen

Väljer du inriktningen bilmekaniker personbil får du en grund för ett fortsatt yrkesliv som bilmekaniker, bilsäljare, kundmottagare eller verkstadschef. Du får också en grund för vidareutbildning till fordonsingenjör.

Möjligheterna till arbete inom branschen är stora för den som sköter sin utbildning. Den tekniska utvecklingen inom fordonsområdet gör att kunskapskraven ökat på flera områden, så idag råder det viss brist på bilmekaniker.

”Vidare så måste man träna sig i detektivarbete…”

– Vi har ju hållit på med kurser om hur olika delar av en bil är uppbyggda. Till exempel en kurs om drivlinan, alltså om hur motor, koppling, växellåda och drivaxlar är konstruerade. Och hur dessa komponenter överför motorns kraft till bilens hjul.

– Vidare så måste man träna sig i detektivarbete, alltså hur man listar ut orsaken till att en motor går dåligt, eller varför det inte blir varmt inne i bilen trots att värmen är påslagen. Numera kopplar man upp bilen mot en laptop som kan analysera felen. Men datorn kan inte göra allt.

– Bilar förändras när nya årsmodeller kommer så man blir aldrig fullärd. Även när man jobbar på en verkstad måste man fortsätta att utbilda sig.

Elev

PROGRAM INRIKTNING PROGRAMKOD EXAMEN
Fordons- och transportprogrammet Personbil FTPER Personbilsmekaniker,
Grundläggande högskolebehörighet (kan väljas bort)