Lastbilsmekaniker

Inriktningen Lastbil och mobila maskiner ska ge kunskap om hur man genomför diagnostik, reparation och service på tunga fordon och mobila maskiner.

På Täby yrkesgymnasium är detta en lärlingsutbildning från år 2. Det innebär att cirka halva studietiden genomförs ute på företag som har verkstad för tyngre fordon.

Den utveckling som lastbilar och bussar har genomgått de senaste 20 åren har förändrat mekanikerns arbete avsevärt. Nya funktioner som antispinnsystem, ABS, AC med mera har gjort arbetet mer avancerat. Datorn är numera den viktigaste hjälpen i felsökningsarbetet, tillsammans med mekanikerns kunskaper.

Efter utbildningen

Väljer du den här inriktningen får du en grund för ett arbete som mekaniker på verkstad för lastbil, buss eller traktorer m.m. Du kan senare även bli försäljare, kundmottagare, verkstadschef eller vidareutbilda dig till fordonsingenjör. Möjligheterna till arbete inom branschen är stora.

PROGRAM INRIKTNING PROGRAMKOD EXAMEN
Fordons- och transportprogrammet Lastbil och mobila maskiner FTLAS Lastbilsmekaniker,
Grundläggande högskolebehörighet (kan väljas bort)