Lärling

Hos oss på Täby yrkesgymnasium påbörjar du din lärlingsutbildning det andra läsåret. Från och med ditt andra läsår hos oss kommer du att gå minst halva din skoltid på din utbildning på en arbetsplats (eller flera) i vad vi kallar för arbetsplatsförlagt lärande (APL).

Det betyder att du förutom att vara i skolan och lära dig teoretiska delar i ditt yrkesämne och andra gymnasiegemensamma ämnen, kommer du att lära dig ditt yrke i “verkliga livet”. Du får på så sätt möta arbetslivet redan i skolan och få möjlighet till att knyta arbetslivskontakter inom din bransch.