Lärling

Lärlingsutbildning innebär att du gör minst hälften av din utbildning ute på en arbetsplats. Det heter arbetsplatsförlagt lärande (APL) och betyder att du får lära dig ditt yrke ute på ett företag med hjälp av yrkeskunniga. Det leder i högre utsträckning till anställning och blir ett individuellt lärande där din handledare finns som stöd för just dig.  Du arbetar med vanligt förekommande arbetsuppgifter inom yrket, löser verkliga problem och får erfarenhet.

Hos oss på Täby yrkesgymnasium påbörjar du din lärlingsutbildning det andra läsåret. År 1 är du samtliga dagar i skolan för att få en bra grund inom ditt yrke. Vi anser att elever behöver grundläggande teori för att sedan varva teori med praktiskt lärande.

Samarbete med företag

Vi har många väl fungerande och bra samarbeten med företag inom det yrke du vill utbilda dig till.  Du, din handledare och skolans yrkeslärare samarbetar för att ge dig de bästa förutsättningar för din utbildning.

Gymnasial lärlingsanställning

Du som går en gymnasial lärlingsutbildning kan bli anställd och få lön under din gymnasieutbildning. Det är en anställningsform som endast är tillgängling om du går en lärlingsutbildning och lönen regleras individuellt med det företag du gör din apl på eller finns reglerad i kollektivavtal. Ofta när våra elever erbjuds anställning under gymnasietiden är det under år 3 och det kan vara under hela eller delar av apl-tiden.