Kontakt

Här hittar du telefonnummer och andra kontaktuppgifter till skolan och oss som arbetar här.
Besöksadress: Enhagsvägen 11, 187 40 Täby

Skolledning och administration

Helen Stenbäck Urde, Rektor
Telefon: 070-520 60 55
E-post: helen.urde@tabyyrkesgymnasium.se

Tigist Eriksson, Biträdande rektor
Samordnare elevhälsa
Telefon: 073-707 37 40
E-post: tigist.eriksson@tabyyrkesgymnasium.se

Pernilla Åberg, Administratör och Apl-koordinator
Telefon: 073-620 54 81
E-post: pernilla.aberg@tabyyrkesgymnasium.se

Lärare

Eva Mattinson
Ämne: Engelska, Svenska och Svenska som andra språk, Språkintro
E-post: eva.mattinson@tabyyrkesgymnasium.se

Emil Sandelius
Ämne: yrkeslärare, transport
E-post: emil.sandelius@tabyyrkesgymnasium.se

Guilia da Lio
Ämne: Engelska
E-post: giulia.dalio@tabyyrkesgymnasium.se

Gunilla Klevhamre
Ämne: Svenska som andra språk, speciallärare
E-post: gunilla.klevhamre@tabyyrkesgymnasium.se

Göran Pihl
Ämne: Yrkeslärare, personbil
E-post: goran.pihl@tabyyrkesgymnasium.se

Helena Hjord
Ämne: Yrkeslärare, transport
E-post: helena.hjord@tabyyrkesgymnasium.se

Hossein Kaykaei
Ämne: Yrkeslärare, transport
E-post: hossein.kaykhaei@tabyyrkesgymnasium.se

Iwona Sjölie
Ämne: Matematik och Naturkunskap, förstelärare
E-post: iwona.sjolie@tabyyrkesgymnasium.se

Kristoffer Gustafsson
Ämne: Yrkeslärare, transport
E-post: kristoffer.gustafsson@tabyyrkesgymnasium.se

Mats Rösund
Ämne: Yrkeslärare, Transport
E-post: mats.rosund@tabyyrkesgymnasium.se

Pierre Becker
Ämne: Yrkeslärare, Karosseri och lackering
E-post: pierre.becker@tabyyrkesgymnasium.se

Rabi Yousef
Ämne: Historia, Samhällskunskap, Religion
E-post: rabi.yousef@tabyyrkesgymnasium.se

Elevhälsa och vägledning

Elena Isaksson, skolsköterska
E-post: Elena.isaksson@tabyyrkesgymnasium.se
Telefon: 073-700 85 73

Gunnel Eriksson, Studie- och yrkesvägledare, specialpedagogiskt stöd apl
E-post: gunnel.eriksson@tabyyrkesgymnasium.se

Ulla Wrethagen, specialpedagog och kurator
E-post: ulla.wrethagen@tabyyrkesgymnasium.se
Telefon: 073-701 91 49

Urban Wrethagen, elevassistent
E-post: urban.wrethagen@tabyyrkesgymnasium.se

Skolchef

Christine Ripås
E-post: christine.ripas@utbcentret.se
Telefon: 073-810 30 11