Introduktionsprogram

Programinriktat individuellt val mot fordons- och transportprogrammet

Detta är en möjlighet för dig som nästan är behörig, men inte helt och hållet. Du följer programundervisningen i någon av våra ordinarie programinriktningar, men under första året läser du samtidig in ett eller två ämnen som du saknar behörighet i.

Det innebär att du kan klara av din utbildning på 3 år, men kräver också att du är studiemotiverad eftersom du får läsa mer än vad övriga elever gör det första året. Efter årskurs 1 övergår du till den ordinarie studieplanen för det nationella programmet, förutsatt att du klarat av att läsa in godkänt betyg i de ämnen du saknade behörighet i.

Programinriktat individuellt val är öppet för dig som har:

  • Godkänt betyg i svenska eller svenska som andraspråk och godkänt betyg i engelska eller matematik samt i minst fyra andra ämnen.

eller

  • Godkänt betyg i svenska eller svenska som andraspråk och godkänt betyg i engelska och matematik samt i minst tre andra ämnen.

OBS! När du söker detta alternativ på gymnasieantagningen kan du inte ange vilken av inriktningarna på fordons- och transportprogrammet du är intresserad av. Men vi vill att du tänker igenom vilken inriktning du är intresserad av, vi kommer att fråga dig direkt när skolan börjar.

PROGRAM INRIKTNING PROGRAMKOD EXAMEN
Fordons- och transportprogrammet Introduktionsprogram FT Yrkesexamen