Billackerare

Denna inriktning ger kunskap i lackering av fordon samt diagnostik och reparation av karosser. På Täby Yrkesgymnasium är det här en lärlingsutbildning från år 2. Det betyder att mer än hälften av studietiden är förlagd till praktik ute på företag som utför reparationer av bilskador eller arbetar med lackering.

Under studietiden väljer du yrkesutgång mot Bilskadereparatör eller Billackerare.

Vid reparationer måste man ofta demontera delar av fordonet för att komma åt ordentligt – till exempel när karossen måste riktas, eller när huven och bagageluckan har skadats. Av den anledningen läser man även på denna inriktning de gemensamma kurserna i FT-programmet.

En lackerare utför i första hand med förarbetet till själva lackeringen – alltså spackla, slipa, lägga på primer osv. Känsla för färg och form är viktigt.

Du som är under 20 år har möjlighet att söka lärlingsbidrag på 1 000 kr/månad. Du söker via CSN.

PROGRAM INRIKTNING PROGRAMKOD EXAMEN
Fordons- och transportprogrammet Karosseri och lackering FTKAR Billackerare,
Grundläggande högskolebehörighet (kan väljas bort)